Alica v čudežni deželi – muzikal

4 maja 2017 /

Plakat_Alica_2017
2. generalka: sreda, 17.5.2017 od 15.00 do 18.00

PREMIERA: četrtek, 18. maj 2017 ob 18.00

PONOVITEV ZA ŠOLE: petek, 19. maj 2017 ob 10.00

 

 

 

vloge:
ALICA- Gioia Rozic
Beli Zajec – Denis Žbogar
Klobučar – Mattia Salvi
Didldu – Jaša Primožič
Didldo – Tommaso Concetti
Miš – Jan Grahonja
Gosenica – Lina Bensa
Maček – Erik Žbogar
Polh – Manuel Simčič
Marčni zajec – Alex Devetak
Rdeča Kraljica – Anastasia Di Pasquale
Bela Kraljica – Giada Cristancig
Karte – Mija Primožič, Nika Košuta, Alice Hmeljak, Nikola Ivović, Ajla Besić
Rože – Gaia Chimetni, Greta Fantini, Camilla Komic
Bele dame – Elisa Fornasiere, Chiara Facca, Sofia Klavcic, Martina Cijan
Vrata – Gregor Makuc
Oče – Francesco Blazica
Mati – Elisa Fornasiere
Sestra – Erika Querinuzzi

PLESALCI –
MLAJŠA SKUPINA: Brondani Jasmine, Banello Emi, Marsič Eva, Martilotta Domenica, Buzzinelli Ruben, Astone Bor, Bressan Gabriel, Cantarelli Ilaria, Klassen Lautaro, Leonzini Manuel, Pahor Arianna, Cantelli Ema.
SREDNJA SKUPINA: Zavadlav Nika, Besić Ajla, Košuta Nika, Contino Martina, Makuc Gregor, Žbogar Denis, Tomsič Nastja, Tomsič Julija, Querinuzzi Erika.
STAREJŠA SKUPINA: Cijan Martina, Rozic Gioia, Klavcic Sofia, Chimenti Gaia, Cristancig Giada, Devetak Alex, Fantini Greta, Komic Camilla.

VOKALNA SKUPINA: Hmeljak Alice, Besić Ajla, Košuta Nika, Trani Gaia, Cijan Martina, Rozic Gioia, Klavcic Sofia, Chimenti Gaia, Cristancig Giada, Fantini Greta, Komic Camilla, Bensa Lina, Di Pasquale Anastasia, Facca Chiara, Devetak Alex, Lutman Erik.