Dodatne dejavnosti – osnovna šola

Dodatne dejavnosti učencem omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa, nudijo jim možnost sprostitve in uveljavitve, razvoj talentov, osebnostno obogatitev. Preko dodatnih dejavnosti se učenci tudi naučijo dela v skupini, programiranja dejavnosti in prevzemanja odgovornosti.
V Dijaškem domu se držimo načela, da se jezika najbolje naučimo tako, da v tem jeziku nekaj zanimivega počnemo. Dodatne dejavnosti imajo zato tudi namen promovirati rabo slovenskega jezika v zelo različnih kontekstih. Slovenščine se učenci ne učijo samo pri pouku, slovenščino pojejo, plešejo, igrajo!

Gledališka dejavnost/muzikal
DSC_0247Vsako leto naši učenci, tudi najmlajši, uprizorijo pravi muzikal. Na gledaliških vajah se učenci na zabaven način učijo in utrjujejo slovenski jezik, vadijo javni nastop in se preizkušajo v interpretaciji besedila. Rezultat večmesečnega dela prikažejo na božičnem, predvsem pa na zaključnem nastopu Dijaškega doma.

Tečaji angleščine
DSC_0576Tečaji angleščine potekata enkrat tedensko na podlagi starostnih skupin. Vodi jih diplomirana anglistka in vzgojiteljica Damjana Mavrič. Angleščine se najmlajši učijo preko animacije, glasbe in igre, vsako leto pa učenci pripravijo tudi nastop v angleščini.
Plesni tečaji
DSC_0206Plesni tečaji (hip-hop) za učence vseh razredov osnovne šole (več skupin) vodi plesna učiteljica invzgojiteljica Danjela Simčič. Tečaji potekajo enkrat tedensko. Plesna dejavnost je med učenci Dijaškega doma zelo priljubljena: nudi jim priložnost za dragoceno motorično dejavnost, preko katere se učijo tudi koordinacije, hkrati pa se pri plesu tudi zabavajo in sprostijo. V letih se učenci naučijo osnovne korake najbolj znanih plesov, veliko pridobijo tudi na področju jezikovnega znanja, tudi zato, ker pri koreografijah uporabljamo skoraj izključno pesmi v slovenščini (predvsem za domske muzikale). Plesne skupine se večkrat letno predstavijo javnosti, osrednji nastopi so domski muzikali.

Glasbena dejavnost
DSC_0161Za učence 1., 2. in 3. razreda organiziramo tečaj petja, ki ga vodi pevka, glasbenica in glasbena pedagoginja Nika Kodrič. Petje je namreč najbolj naravna in med otrokizelo priljubljena glasbena dejavnost. V petju spoznajo glasbeni svet in se tudi širijo svoje znanje slovenščine.Tečaj poteka enkrat tedensko.
Ustvarjalne delavnice
DSC_0471Z učenci osnovne šole redno potekajo ustvarjalne delavnice, na katerih spoznavajo različne materiale in tehnike. V domu organiziramo za to dejavnost specifične delavnice, v kateri otroci sproščeno rišejo, režejo, lepijo in nasploh ustvarjajo. Dejavnost je dragocena tudi za razvoj fine motorike, ki je še posebno pomembna pri mlajših učencih. Posebej ustvarjalni smo pri izdelavi scenografije, ki jo za naše muzikale sami pripravimo vsako leto.

Tečaj robotike
DSC_0071V sodelovanju z E-hišo iz Nove Gorice organiziramo tečaj robotike za osnovnošolce, na katerem udeleženci izdelajo in upravljajo modele živali in strojev. Pri tem nadgrajujejo znanje naravoslovja, računalništva, matematike in jezika. Tečaj poteka enkrat tedensko po dve uri (skupno 12 ur), stroške tečaja deloma pokriva dom, deloma pa starši.


URNIKI PLESNIH VAJ ŠOLSKO LETO 2017/2018

1.razred:
PETEK od 16.45 do 17.30
vodi: DANJELA SIMČIČ

2. in 3. razred:
TOREK od 17.00 do 17.45
vodi: MARTINA GRMEK

4., 5. razred in 1. srednja:
PONEDELJEK od 17.15 do 18.00
vodi: DANJELA SIMČIČ


URNIKI PEVSKIH VAJ ŠOLSKO LETO 2017/2018

1.razred in 2.-4.razred
PETEK in ČETRTEK od 16.45 do 17.30
vodi: NIKA KODRIČ