Splošne informacije

Dijaški dom je zasebna vzgojno-izobraževalna ustanova, ki deluje v Gorici vse od leta 1945. Učencem šol s slovenskim učnim jezikom v Gorici nudimo bogato izbiro zunajšolskih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, v prvi vrsti program strokovne pomoči pri opravljanju šolskih obveznosti ter kvalitetno varstvo (do 18.30). Učencem nudimo tudi  prevoz iz različnih šol v dom ter okusno in zdravo prehrano (kosilo in malico), vsak dan sveže pripravljeno v domski kuhinji.

Učenci (približno 90) so po starosti porazdeljeni v učne skupine, za katere skrbimo poklicni vzgojitelji.  Tem nudimo strokovno pomoč pri opravljanju šolskih obveznosti. Trudimo se, da postanejo učenci pri pisanju domačih nalog, učenju in pripravah na šolske naloge samostojni, vztrajni in odgovorni.  Za vsakega učenca pripravimo poseben učni načrt, ki je osnovan na analizi individualnih potreb in učenčevih potencialov. V primeru učnih ali drugih težav nudimo učencem individualno pomoč, tudi v dogovoru z njihovimi učitelji in profesorji.

Za svoje učence organiziramo vrsto dodatnih brezplačnih dejavnosti, s katerimi želimo utrjevati in bogatiti njihovo znanje slovenskega jezika. V ta namen izvajamo gledališke, glasbene, plesne  in druge zabavne delavnice, preko katerih otroci spoznavajo slovenski jezik v  različnih in za naš prostor manj običajnih jezikovnih kontekstih. Poleg tega organiziramo tečaj angleščine, pestre ustvarjalne delavnice in številne ekskurzije.

Z zanimivimi dejavnostmi in delavnicami, ki jih organiziramo za posamezne učne skupine, učenci krepijo in utrjujejo tudi učno snov in se pri tem še zabavajo.

Za učence srednje šole  organiziramo vrsto delavnic o učnih strategijah, o javnem nastopanju in podobnih temah. O naših delavnicah si lahko več preberete v posamičnih zavihkih.

Vzgojno-izobraževalne dejavnosti potekajo v prijetnih učilnicah, opremljenih z računalniki z internetno povezavo. Dom razpolaga tudi z likovno, plesno in glasbeno učilnico ter z nekaterimi večnamenskimi prostori, primernimi za sprostitev in druženje.

Učenci imajo na razpolago tudi veliko zunanje športno igrišče, opremljeno za košarko, odbojko in mali nogomet, predvsem mlajši se lahko igrajo na dvorišču z igrali. Ker se številni učenci ukvarjajo z redno športno dejavnostjo v klubih, je za te večinoma poskrbljen prevoz iz dijaškega doma v telovadnice, kjer se odvijajo treningi.

V domu deluje tudi ludoteka Pikanogavička, namenjena otrokom, ki obiskujejo slovenske vrtce. Ponuja glasbene in druge dejavnosti.  Program vodi  že nekaj let priznana glasbenica Damjana Golavšek.