Dodatne dejavnosti – osnovna šola

Dodatne dejavnosti učencem omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa, nudijo jim možnost sprostitve in uveljavitve, razvoj talentov, osebnostno obogatitev. Preko dodatnih dejavnosti se učenci tudi naučijo dela v skupini, programiranja dejavnosti in prevzemanja odgovornosti.
V Dijaškem domu se držimo načela, da se jezika najbolje naučimo tako, da v tem jeziku nekaj zanimivega počnemo. Dodatne dejavnosti imajo zato tudi namen promovirati rabo slovenskega jezika v zelo različnih kontekstih. Slovenščine se učenci ne učijo samo pri pouku, slovenščino pojejo, plešejo, igrajo!

Gledališka dejavnost/muzikal
Vsako leto naši učenci, tudi najmlajši, uprizorijo pravi muzikal. Na gledaliških vajah se učenci na zabaven način učijo in utrjujejo slovenski jezik, vadijo javni nastop in se preizkušajo v interpretaciji besedila. Rezultat večmesečnega dela prikažejo na božičnem, predvsem pa na zaključnem nastopu Dijaškega doma.

Plesni tečaji
Plesni tečaji (hip-hop) za učence vseh razredov osnovne šole (več skupin) vodi plesna učiteljica invzgojiteljica Danjela Simčič. Tečaji potekajo enkrat tedensko. Plesna dejavnost je med učenci Dijaškega doma zelo priljubljena: nudi jim priložnost za dragoceno motorično dejavnost, preko katere se učijo tudi koordinacije, hkrati pa se pri plesu tudi zabavajo in sprostijo. V letih se učenci naučijo osnovne korake najbolj znanih plesov, veliko pridobijo tudi na področju jezikovnega znanja, tudi zato, ker pri koreografijah uporabljamo skoraj izključno pesmi v slovenščini (predvsem za domske muzikale). Plesne skupine se večkrat letno predstavijo javnosti, osrednji nastopi so domski muzikali.

Glasbena dejavnost
Za učence 1., 2. in 3. razreda organiziramo tečaj petja, ki ga vodi pevka, glasbenica in glasbena pedagoginja Nika Kodrič. Petje je namreč najbolj naravna in med otrokizelo priljubljena glasbena dejavnost. V petju spoznajo glasbeni svet in se tudi širijo svoje znanje slovenščine.Tečaj poteka enkrat tedensko.

Ustvarjalne delavnice
Z učenci osnovne šole redno potekajo ustvarjalne delavnice, na katerih spoznavajo različne materiale in tehnike. V domu organiziramo za to dejavnost specifične delavnice, v kateri otroci sproščeno rišejo, režejo, lepijo in nasploh ustvarjajo. Dejavnost je dragocena tudi za razvoj fine motorike, ki je še posebno pomembna pri mlajših učencih. Posebej ustvarjalni smo pri izdelavi scenografije, ki jo za naše muzikale sami pripravimo vsako leto.

Joga
Za učence 2. in 3.razreda organiziramo jogo za učence pod vodstvom vzgojiteljice Jasne Božič. Skozi igro in svet domišljije z jogo poleg motoričnih sposobnosti, gibljivosti, moči in prožnosti učenci razvijajo tudi sposobnost koncentracije, sprostitve in občutenja samega sebe.


URNIKI DODATNIH DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

PONEDELJEKTOREKSREDAČETRTEKPETEK
1. r OŠ
PEVSKE VAJE
14.00 – 14.45
PLESNE VAJE
14.00 – 14.45
2.r OŠPEVSKE VAJE
14.00 – 14.45
JOGA
17.00 – 14.45
PLESNE VAJE
14.00 – 14.45
3.r OŠ PEVSKE VAJE
14.00 – 14.45
PLESNE VAJE
14.00 – 14.45
JOGA
17.00 – 14.45
PLESNE VAJE
14.00 – 14.45
4.r OŠ PEVSKE VAJE
14.00 – 14.45
PLESNE VAJE
14.00 – 14.45
JOGA
17.00 – 14.45
5.r OŠVOKALNA
SKUPINA
14.45 – 15.30
PLESNE VAJE
14.00 – 14.45