Učni program – srednja šola

Učni program na srednji šoli temelji na strokovni pomoči pri opravljanju šolskih obveznosti. Vzgojitelji Dijaškega doma si prizadevamo, da postanejo učenci pri pisanju domačih nalog in pri učenju  samostojni in odgovorni. Spodbujamo jih, da vsestransko širijo in utrjujejo svoje znanje,  da poglabljajo obravnavane teme, da se naučijo uspešno programirati svoje šolske in druge obveznosti.   Po potrebi nudimo učencem tudi individualno pomoč, v dogovoru s profesorji na šoli. Na podlagi učne snovi in potreb učencev redno organiziramo  delavnice o učnih vsebinah in metodah, ki pripomorejo k njihovemu boljšemu šolskemu uspehu. Organiziramo tako splošne delavnice (na primer pisanje zapiskov, priprava miselnega vzorca, italijanski pravopis, uspešno pisanje doživljajskih spisov, delavnica javnega nastopanja), kot delavnice, specifične glede na učno snov (na primer raba člena v nemščini, utrjevanje slovenskih slovničnih struktur, angleške fraze). Veliko pozornosti namenjamo krepitvi jezikovnih kompetenc v slovenščini. Vsako leto ponudimo tudi tečaj angleščine, ki ga vodi diplomirana anglistka. Tečaj poteka enkrat tedensko, predmet poučevanja pa sta predvsem nadgrajevanje učne snovi in uporabna angleščina.

Urnik

prihod v dom/kosilo/odmor 14.00 – 14.45
učna ura 14.45 – 17.00
malica/odmor 17.00 – 17.15
učna ura/dodatne dejavnosti 17.15 – 18.15
odhod iz doma 18.15 – 18.30

Dodatne dejavnosti
Dodatne dejavnosti učencem omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa, nudijo jim možnost sprostitve in uveljavitve, razvoj talentov, osebnostno obogatitev. Preko dodatnih dejavnosti se učenci tudi naučijo dela v skupini, programiranja dejavnosti in  prevzemanja pomembne odgovornosti.

V Dijaškem domu se držimo načela, da se jezika najbolje naučimo tako, da v tem jeziku nekaj zanimivega počnemo. Dodatne dejavnosti imajo zato  tudi namen promovirati rabo slovenskega jezika v zelo različnih kontekstih.  Slovenščine se učenci ne učijo samo pri pouku, slovenščino pojejo, plešejo, igrajo!