Dodatne dejavnosti – srednja šola

Dodatne dejavnosti
Dodatne dejavnosti učencem omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa, nudijo jim možnost sprostitve in uveljavitve, razvoj talentov, osebnostno obogatitev. Preko dodatnih dejavnosti se učenci tudi naučijo dela v skupini, programiranja dejavnosti in  prevzemanja pomembne odgovornosti.

V Dijaškem domu se držimo načela, da se jezika najbolje naučimo tako, da v tem jeziku nekaj zanimivega počnemo. Dodatne dejavnosti imajo zato  tudi namen promovirati rabo slovenskega jezika v zelo različnih kontekstih.  Slovenščine se učenci ne učijo samo pri pouku, slovenščino pojejo, plešejo, igrajo!

Gledališka dejavnost/muzikal
DSC_0445Vsako leto učenci uprizorijo pravi muzikal. Na gledaliških vajah se učenci na zabaven način  učijo in utrjujejo slovenski jezik (spoznavanje besedišča in pravilne izgovorjave), vadijo javni nastop  in se preizkušajo v interpretaciji besedila. Rezultat večmesečnega dela prikažejo na božičnem, predvsem pa na zaključnem nastopu Dijaškega doma.

Tečaj plesa
DSC_0326Tečaj plesa, ki poteka enkrat tedensko, vodi priznani plesni učitelj Franci Vaupotič. Plesalke in plesalci se naučijo korake osnovnih plesov, ki jih potem predstavijo v različnih koreografijah na nastopih, predvsem pa v zaključnem muzikalu.

 

Vokalna skupina
DSC_0156Že nekaj let uspešno poteka  dejavnost vokalne skupine, ki jo vodi pevka, glasbenica in igralka Damjana Golavšek. Izbor pesmi poteka na podlagi programiranih nastopov in muzikala, ki se v tekočem letu pripravlja. Člani vokalne skupine vsako leto pripravljene pesmi tudi posnamejo v studiu.

 


URNIKI PLESNIH VAJ ŠOLSKO LETO 2017/2018

4., 5. razred in 1. srednja:
PONEDELJEK od 17.15 do 18.00
vodi: DANJELA SIMČIČ

2. in 3. srednja:
PETEK od 14.15 do 15.00
vodi: FRANCI VAUPOTIČ


URNIKI PEVSKIH VAJ ŠOLSKO LETO 2017/2018

1., 2. in 3. srednja:
ponedeljek od 14.20 do 15.15
vodi: DAMJANA GOLAVŠEK